The Executive Challenge

Et visionært peer-forum – jo mere du giver, jo mere får du

Ønsker du som leder et fortroligt forum, hvor du, blandt ligesindede, får nye indsigter om ledelse på topniveau?

Vi kan alle nyde godt af inspiration udefra. Navnlig hvis inspirationen kommer fra nogen, der er i samme situation som os selv. Derfor tilbyder jeg medlemskab af en ”mind trust”. Den engelske definition af, hvad en trust fund er: “A trust fund is a fund comprised of a variety of assets intended to provide benefits to an individual or organization ” (Kilde: www.investopedia.com)

Se derfor mit forum som en mulighed for personlig udvikling faciliteret og baseret på erfaring blandt ligesindede og erhvervspsykologisk teori og praksis. Når vi lærer af hinanden, vinder alle.

Jeg vægter diskretion og integritet højt, og derfor beror medlemskab på en personlig samtale og en vurdering. Kontakt mig for yderligere information.