Bestyrelsessparring

Connected Minds – Visions Come True

Bestyrelsen må sikre virksomhedens økonomi, konstant se muligheder og udvikle virksomhedens fortsatte konkurrenceevne. Det betyder, at man fra tid til anden må ændre strategien, udfordre vanetænkningen og styrke virksomhedens brand.

Fundamentet for det stærke brand er, at virksomhedens særpræg er kendt. Kombineret med en klar vision, mission og et tydeligt værdigrundlag. Bestyrelsen skal dermed holde mange bolde i luften, tænke nyt og anderledes og kommunikere sine intentioner i ord og handling. Det er ikke altid nemt.

At bryde med det kendte og den strategi, som har båret virksomheden frem indtil nu, skaber oftest hovedbrud. Hvordan kommunikerer man den nye vej bedst? Hvordan implementerer man mest optimalt? Hvordan sikrer bestyrelsen sig, at direktion, ledere og medarbejdere forstår, hvordan de innoverer og ændrer adfærd, så resultaterne viser sig?

Mind Connection hjælper formænd og bestyrelser med sparring om optimalt brug af kompetencer – både i bestyrelsen og blandt direktion og ansatte. Sparringen tilrettelægges altid ud fra bestyrelsens konkrete behov. Eksempelvis gennem match af bestyrelsens interne kompetencer via testning og profilbeskrivelser; gennem en ny kommunikationsstrategi; gennem ændrede rollebeskrivelser for realisering af ny strategi – eller noget helt fjerde.

Kontakt mig gerne for at høre om, hvordan jeg kan hjælpe jer.